De BEMOOV-garanties

Lees onze algemene voorwaarden

Uw BEMOOV heeft een garantie van 2 jaar vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop, enkel geldig voor de oorspronkelijke koper van de fiets en dit over de hele wereld.

Wat onder deze garantie valt:

BEMOOV voorziet een garantie voor het kader, de vork, de onderdelen en de accessoires van elke nieuwe fiets.

Wat buiten de garantie valt:

Alle schade die het gevolg is van normale slijtage van de fiets en de accessoires, inclusief de gevolgen van normale materiaalmoeheid. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om de fiets voor elke rit na te kijken en versleten onderdelen te vervangen.

Alle schade, mankementen of verlies veroorzaakt door misbruik, verwaarlozing, onjuiste herstelling, verkeerd onderhoud, een aanpassing, een bewerking, het niet opvolgen van instructies of waarschuwingen in deze handleiding, een ongeluk of ander abnormaal, buitensporig of oneigenlijk gebruik, inclusief stunts, sprongen, afdalingen, trial, rijden met zware lasten of elke andere manier waarvoor de fiets niet ontworpen is.

Elke beschadiging of elk mankement aan de oppervlaktelaag, de esthetiek of het uitzicht van het product, die niet aanwezig was op het moment van de levering, alsook elke beschadiging of elk voorval veroorzaakt tijdens wedstrijden of competitieve evenementen. 

Uiterste garantiedatum:

BEMOOV is in geen geval aansprakelijk voor enige incidentele of indirecte schade aan de producten, noch voor de bijhorende kosten.

De aansprakelijkheid van BEMOOV is uitdrukkelijk beperkt tot de herstelling of de vervanging van niet-conforme artikelen of, indien BEMOOV dit verkiest, tot terugbetaling van de aankoopprijs van het defecte product.

En in de praktijk:

In geval van een garantieclaim moet de koper contact opnemen met onze klantendienst via deze pagina.

Zodra we het product in onze magazijnen hebben ontvangen en onze klantendienst het gebrek heeft vastgesteld, zal het door onze dienst hersteld worden of door een gelijkwaardig product worden vervangen.

De termijn voor herstelling en retourzending kan variëren naar gelang de tijd die nodig is om de onderdelen te verkrijgen en naar gelang de vervoersomstandigheden. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen die hierdoor worden veroorzaakt.

Loading...